0:00/???
  1. Manu Samoa

Lyrics

MANU SAMOA (The Samoan Rugby team)
Lyrics - Opetaia Foa'i, Music - Opetaia Foa'i & Malcolm Smith

alu le manu le manu Samoa
alu ma le atoa aia
alu le manu le manu Samoa
tama tama toa tama toa toa tama

ua e fa’aali
i le lalolagi
le lototele mo lou atunu’u
e mafua ai le malosi
le malosi ma le mimita

e toetiti ae taunu’u
le fasiiga o le liona
e laititi ae maini
fa’amaualuga ai le Pasifika

e ese pasese
i le igoa o Samoa
e ese pasese
le sui maualuga o Samoa

ua va’ai iai
i le lalolagi
lou lototele mo lou atunu’u
e mafua ai le malosi
le malosi ma le mimita
o le mea lilo
o lau tatalo
ua maua ai tele mea lelei
e laititi ae maini
fa’amaualuga ai le Pasifika


Manu Samoa – translation

go the manu samoa
go with all your strength
go the manu samoa
our men our warriors

you have shown the world
great courage for your country
brings out a certain strength
that comes from being proud

you nearly succeeded
in defeating the lion
though a small nation
you have a mighty sting
upholding the name of the Pacific

they become different people
in the name of Samoa
they become different people
when representing Samoa

it’s been witnessed
by the whole world
great courage from your country
it brings about a strength
that comes from being proud
your secret is in your prayer
where all good things come
though a small nation
you have a mighty sting
upholding the name of the Pacific

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i