0:00/???
  1. Tele Ve Ko Koe

Lyrics

Tele ve ko koe (Big as you are)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i


verse 1
kikila atu ki te lalolagi
na tamā mata e lua
mamao lautele
he penina gigila i loto
puipui i loto

verse 2
i tua atu o te ataata
mafuaaga o moemitiga
toeititi mulimuli
toeititi oi moni
heai he tete’ega,
hovē ka veia,

prech
hau e miti
e fai ke lele
veia veia
e liu ma aulo
kafai e ke maua
tataki kinā

chorus
he lalolagi tele foki
e iloa pe ko afea
fano mamao koe
e tele ve ko koe

bridge:
kehe e kehe, lalolagi tena
lalolagi e tele manaia
tena tena o lalolagi
lalolagi e mafai ke maua


Big as you are

verse 1
look at the world
through two small eyes
goes out far and wide
a radiant pearl
a prisoner inside

verse 2
beyond the shadows
comes your wildest dreams
soon to follow
soon be real
theres no resistance
or so it seems

prech
you can dream
and fly away
turns to gold
when you take hold
of the reins

chorus
its a bigger world too
you’ll know it when
you go out far
it’s as big as you are


bridge
a different world
a very beautiful world
there there
a world you can have


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i