0:00/???
  1. Sasa Le Vao

From the recording Amataga

Lyrics

SASA LE VAO (Cut the grass)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i 
Sasa le vao
tama o le nu’u – io ioefa’amalosi mai – ioe aue       tele le galuega – io ioe         tele le malae – lue galue     


Cut the grass
boys of the land  - yes yesbe strong  - yes yesThere’s much work to be done yes yesa huge field to cut – sway                            while you work


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i