0:00/???
  1. Haloa Olohega

From the recording Nukukehe

Historically, Olohega, otherwise known as Swains Island is Tokelau's forth Island. It was claimed by the American Eli Jennings in 1856. Currently, attempts are being made to discuss the return of Olohega to the people of Tokelau. Book reference "Tokelau" a historical ethnography. By J Huntsman and A. Hooper
 
Tokelau language

Lyrics

HALOA OLOHEGA (Poor Olohega otherwise known as Swain's Island)
Lyrics and Music - Opetaia Foa'i

Muhumuhu mai te igoa o te motu
Na kave e Ilai i te 1856
Lea mai ko he mea aloha
Mai he tama Igilihi
Kitea e ia tino kai katiga
E he nonofo na tino i ei
Heki totokia ni mea ki latou
E he nonofo na tino i ei

Kamata na talanoaga
Mo Olohega
Fai ai te fakafokiga
Ko Olohega
Olohega Olohega
Haloa Olohega

E lahi mea kino na fai e Ilai
Ko vaka gaoi ko ia na fehoahoani ai
Maua ai ana koloa fakafita lahi te nuku
Maua foki e ia te fenua fa
Ko Olohega

Te talohaga e fai mo te kaiga o Ilai
E lahi mea i anamua
He tatau ona fai
Kae mafai na hui e koutou uma
fai tonu lava te faiga
E tahi lava te fakaikuga
E maua ai te fiafiaga

POOR OLOHEGA

Whisper to me the name of this land
Taken by Eli in 1856
He said it was a gift
Gifted to him by an Englishman
He saw natives eating coconuts
But they were passing through
They didn’t grow anything
So naturally this wasn’t their home

We need to start the discussions
On Olohega

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i