0:00/???
  1. Alamagoto

From the recording Nukukehe

Samoan Language

Lyrics

ALAMAGOTO (the name of a village in Samoa)
Lyrics - Opetaia Foa'i,
Music - Opetaia Foa'i & Malcolm Smith

Ua ou va’ai
Ou mata i ai
Le susulu ia mai ole la
Ona ou pese
Pese ai lea
Siva fo’i ai ma le fiafia

Le nu’u le nu’u
Matagofie
Sa maua sa maua
Ou feleni
Uo ma uo
E masani ai
Le nu’u le nu’u matagofie

e iei fiafiaga
le malaga i le tausaga fou
e iei fiafiaga
Atunu’u na ou ola mai ai

Pese mai e failogaina ai
ei ei Alamagoto
Siva mai e failogaina ai
ei ei Alamagoto

Ua leva ou Malaga ese atu
Tele mea sui i lou olaga
Le mafaufau mea
Na amata mai ai
Ae valau mai e foi atu

ALAMAGOTO


I have seen it with my own eyes
The sun shone so brightly
Making me sing
Soon I was dancing
Overcome with joy


This land this land
Feels so good
I found I found
Warm friends
And companions

I’m familiar with
This land feels so good

So much for me to celebrate
This journey in the new year
So much for me to celebrate
This land where I was born


All sing to celebrate
Alamagoto
All dance to celebrate
Alamagoto

Left this land a long time ago
Much has happened in my life
Never looking back
To where I came from
Still she calls me
To return home

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i