0:00/???
  1. Sagalogalo ake

From the recording Ki mua

A leisurely stroll through a Pacific Island basking in the magic of it all, accompanied by the enduring sound of the sea, there are children playing in the lagoon, groups taking part in festivities - dancing and singing - while others go about their daily chores. It’s as if you are lost in it all ... reminiscing.
 
Tokelau language

Lyrics

Sagalogalo Ake
Lyrics & Music - Opetaia Foai

Te faiva kua tau kua tau lagalaga
Kikila fakaholoholo pe fano ki fea
te faiva kua laga kua
laga te hi malau
saloa galugalu fatifati
te ataata o te mahina
te ataata o te mahina

fano ki te namo
pe ko tuakau
mahani a toeaina
nofonofo mai i te mulivaka
faitalatala ma tupulaga

sagalogalo ake
sagalogalo ake


 
© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i