0:00/???
  1. Mana malohi

From the recording Haoloto

Lyrics

MANA MALOHI (Supernatural Forces)
Lyrics - Opetaia Foa'i,
Music - Opetaia Foa'i & Malcolm Smith 
Te manaia leo mai anamua
Maua ai te poto ma te fiafia
Tenei tenei te leo o kaiga

Fakalogo ina uiga o leo tena
Fakaalo te aloha o te vaega
Tenei tenei te kau kaiga

Tupuga tenei
Te puipuiga
Tupuga tenei
Te hakiliga
Tupuga tena
E tatau fakafiafia

Hihiva tenei
Hahaka tena
Matagi te mimita
ma te fiafia
kata mai pehe mai
fakatahi
te loto fiafia
mana malohi

Te gali o galuega
Tuku mai te vaega
te puipuiga
o te kaiga


Supernatural forces

The great voices
Coming from long ago
Giving us knowledge
Making us happy
These voices of the family

Listen to understand
With respect and love
They are family

These are the ancestors
Protecting us
These are the ancestors
Always searching
When satisfied
They will come to rest

This dance
Those moves
Such a proud feeling
When we laugh
And sing together
With a happy heart
For these supernatural forces

All the wonderful work
done by this group
for the protection
of the family

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i