0:00/???
  1. Tautaimi

From the recording Haoloto

One of those magic moments when inspirations came together in the studio and we were able to capture it.   My first collaboration with Neil and Manase.
 

Lyrics

TAUTAIMI (Your timing)
Lyrics - Opetaia Foa'i & Neil Forrest, Music - Opetaia Foa'i, Manase Foai & Neil Forrest
Fano koe ki ei
pehe pehega
Fiafia ai tatou uma

Malo te galue
Te gali ona faiga venei
Fiafia ai tatou uma
I te olaga tenei

Ko tau taimi lava
tu mai la pehe mai la
ke ta hiva ki ei
aue te Malie

Fakaali mai loto tena

Matamata au i te fiafia o tatou
katakata loto i fafia o tatou
kua maua te lelei
ko tau taimi tena

Te leo te manaia te faiga
tokehe te taofi tena
fakaali mai loto tena

Fakahakahaka mai koe
fakaluelue agaga
katakata mai koe
fiafia olaga
aue ke tena
ko tau taimi tena


Your Timing

You go for it
Sing and play it
This makes us happy

Great work
Beautiful
When it’s like this
We are feeling good
This is life

It’s your own timing
Stand up and sing it
Make us all dance
Oh it’s so sweet

Show what’s in your heart

See how great we feel
Our hearts are smiling
We have found it
It’s your own timing

The sounds that’s how it’s done
Remove all the stops
Show us what’s in your heart

Come on let’s dance
Let your soul sway
I see your smile
Oh that’s it
It’s your own timing

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i