0:00 / ???
  1. Tautaimi

From the recording Haoloto

One of those magic moments when inspirations came together in the studio and we were able to capture it.   My first collaboration with Neil and Manase.
 

Lyrics

TAUTAIMI (Your timing)Lyrics - Opetaia Foa'i & Neil Forrest, Music - Opetaia Foa'i, Manase Foai & Neil Forrest
Fano koe ki eipehe pehegaFiafia ai tatou uma
Malo te galueTe gali ona faiga veneiFiafia ai tatou umaI te olaga tenei
Ko tau taimi lavatu mai la pehe mai lake ta hiva ki eiaue te Malie
Fakaali mai loto tena
Matamata au i te fiafia o tatoukatakata loto i fafia o tatoukua maua te leleiko tau taimi tena
Te leo te manaia te faiga tokehe te taofi tenafakaali mai loto tena
Fakahakahaka mai koefakaluelue agagakatakata mai koefiafia olagaaue ke tenako tau taimi tena


You go for itSing and play itThis makes us happy
Great workBeautifulWhen it’s like thisWe are feeling goodThis is life
It’s your own timing Stand up and sing itMake us all danceOh it’s so sweet
Show what’s in your heart
See how great we feelOur hearts are smilingWe have found itIt’s your own timing
The sounds that’s how it’s doneRemove all the stopsShow us what’s in your heart
Come on let’s danceLet your soul swayI see your smileOh that’s itIt’s your own timing 
 © Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i