0:00/???
  1. Kofu o lakau

From the recording Havili

Lyrics

KOFU O LAKAU (Coat made of trees)
Lyrics- Opetaia Foa'i & Olivia Foai, Music - Opetaia Foa'i

Kofugia e mauga
he kofu o lakau
tahi mea mai tenei kofu
tele tele i lo au
e he mafai ke matala
oku mata
va lahi ke ko kitea uma

Tele o mea o te olaga
tele atu i lo tatou uma
hea nei la na faitioga
e foliga valea a ki tatou
ahh a ki tatou

I fafo ki nei ko au
e haoloto
e heai tuakoi
te avanoa
I te va o mauga ma lakau
kua galo kua fano kua galo
oku mahalohaloga

Na tama mafaufau
kua lauefa
I he tama taimi
kua ko iloa
lahi mea o te olaga


KOFU O LAKAU [coat made of trees]
The mountains are wearing
a coat made of trees
just one from this fur
is much bigger than me
I can't open my eyes
wide enough to take it all in

Theres so much more in life
so much more than us
don't our complaints
now seem silly

Out here I am free
the space has no end
between mountain and trees
I've lost all pretence

Small minds broaden
for a while I realise
there's so much more
in life


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i