0:00 / ???
  1. Tamaiti Uma

From the recording Havili

Lyrics

TAMAITI UMA (All children)Lyrics & Music - Opetaia Foa'i 
 kafai e lea mai koeko he mea lelei
heai he mea lelei e maua aitaumafai taumafaitaofi nei
te lalolagina leo laititifenua uma o tamaitihea te uigana faiga venako au e he malamalama
e la la la la la la lagonae na tamaiti uma
e i fea lafitagafaitatagi o tamaitina ko te ogohiamaligi totoo tala pikokatoa I loto o fenua
Taua aua taumafai ke mauate filemuFakamolemoletaofi tenei
 


What about usare you thinking of the childrenwhen you go out to warit sounds sillywhen you say it's right
No good comes from ittry tryand stop it now
Around the worldthe sound of small voiceschildren throughout the landsaying what is it all about?We don't understand
All children have feelings too
Where is our protectionthe children cry outhow come?we feel painsee blood spilthear the liesall across the land
Please make it go awayplease stop this gamestop it now
© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i