0:00/???
  1. Tu i fea

From the recording Havili

Lyrics

TUI I FEA (Where do I belong)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

Ma i he manavaga
ina kua uma
taunuku i te tumutumu
luga o te mauga
oi toe kamata
aue aue

Ko au e tu i fea
e he kitea
te mauga na fakatauemu koe
e he paea

Galo nei koe i kina
I to hikomaga
te lagi te tai moana
kua he hafia

Te fakatamilohaga
heai ma he ikuga
kake koe luga o te mauga
kitea i te tahi

Kitea atu koe i galuega
mautinoa malohi
kae i loto tau moe
ko lagona
he muhumuhuga
ko au e tu i fea?


Where do I belong?
Tu I Fea (where do I belong?)

And with a sigh
when it's over
you arrive at the top
of the mountain
then you start over again
oh! oh!

Where do i belong?
It's just out of sight
the mountain will taunt you
it's just out of reach

Are you lost where you are?
When all around
is sky and sea blue
are you confused

This merry-go-round
has no end
you climb to the top
of the mountain
only to see another

I see you in your daily work
so confident and so strong
but in your sleep
I hear you whisper
where do i belong?

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i