0:00/???
  1. Moemiti

From the recording Havili

Lyrics

MOEMITI (Dreams)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

Alatahi tenei te olaga
alatahi te gali o tenei

Puke ke mau
au moemitiga
na he tukua
he tukua lele ke to
e opoi ai manakoga
na mea e fakamoemoe ki ei
alatahi ki te malo

He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga

Taofi mau ki au
moemitiga
tuha pe hea te ikuga
taofi au puipuiga
tena te tau
malo pe heai e vena
ona ola ki tatou

He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga

He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga

Break

Alatahi te gali o tenei

Taofi mau ki au
moemitiga
tuha pe hea te ikuga
taofi au puipuiga
tena te tau
malo pe heai e vena
ona ola ki tatou

He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga

He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga


Heai he havali manumalo
i te tahi itu
na ko te loto tiga
ma fenua oge
te vevela malohi o te la
tiaki ai mea uma
mea uma e alofa ai koe ki ei

Alatahi tenei te olaga
alatahi te gali o tenei

Alatahi tenei te olaga
alatahi te gali o tenei


He tukua fai ke mau
moemitiga
pe hea fai ke mau
puipuiga

te vevela malohi o te la
tiaki ai mea uma
mea uma e alofa ai koe ki ei


MOEMITIGA [ Dreams ]

one road for life
one road for good

Seize and Hold on tight
to your dreams
never let them go
they connect to all
that we wish
all that we hope for
the one road we can win

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

Hold on tight
to your dreams
no matter the consequences
hold your defences
this is the prize
win or lose
this is how we survive

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

BREAK
one road for good

Hold on tight
to your dreams
no matter the consequences
hold your defences
this is the prize
win or lose
this is how we survive

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

There's no victory march
down the other end
just despair and
barren land
where the sun burns hard
and you surrender
all that you love

one road for life
one road for good

one road for life
one road for good

Hold tight
to your dreams
no matter what
hold on
defend it

where the sun burns hard
and you surrender
all that you love

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i