0:00/???
  1. Luga ma lalo

From the recording Havili

Lyrics

LUGA MA LALO (Over and Under)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

Ko au e i luga
ko au e i lalo
ka ko au lava
te fakatonua
hea te mataloa
e he ko iloa

E fano ma nofo
I toku maliega
ni malo na valakaua
tataki te kupu tamotu
oku manakoga
oi oti te ala

tiketike I fouvale
kikila I te lalolagi
nuku kehe ka hohoko
kafai e fofou ki ei

Over and Under
I'm over
i'm under
But i'm still in control
for how much longer
I really don't know

I come and go
as i please
but my invited guests
their mumbled accents
take my attention
from my one direction

riding the revolution
looking at the world
different lands are uniting
if they keep to their wishes

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i