Tu Tokatahi

02:49
Te Vaka
2007
Te Vaka

Story

Written to encourage Tokelau’s move toward independence.

Lyrics

TU TOKATAHI (Stand as one)
Lyrics - Opetaia Foa'i, Music - Opetaia Foa'i/Malcolm Smith 

Ko te Atua i maualuga
Ko to malohi to aloha
Na talohaga o koe molimau
Te tu tokatahi
Tu Tokelau

Te lotofiafia ma te fealohani
Pepehe ma te vikiga
Ki te Aliki
Te puipuiga nuku fa ke mau
Nonoa fakatahi
Nuku Tokelau

Tokelau Tokelau
Tu fakatahi
Tu Tokelau

Mata ki mua
Kae ava ki tua
Tatou lumanaki
Ke fakamakeke
Tauhi muamua tonu mafaufau
Fakamalohi ai nuku Tokelau

Tokelau Tokelau
Fakamalohi ai
Nuku Tokelau

Tokelau Tokelau
Tu fakatahi
Tu Tokelau

Almighty God
From up high
We request you bear witness
On our independence for
We stand as Tokelau

With open hearts
And friendship
We sing our song of Praise
To our Lord
Defend our four lands
So they be steadfast
Bind together as one
This land of Tokelau

CHORUS
Tokelau Tokelau
Stand as one
Stand as Tokelau

Eyes to the fore
With respect to the past
It's our future
We must endure
To guard and protect foremost
Resolute in our minds
Making us strong
This land of Tokelau

   

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i