Tautai e

04:10
Te Vaka
1997
Opetaia Foai

Story

With the meagre resources of Tokelau survival was dependent on the Tautai's ability and skill. The Tautai assumed this responsibility to provide. His relationship to Tagaloa (god of the sea) was one of awe and respect. He asked permission of Tagaloa before, beginning and during a fishing expedition. He calls to him to give a sign. 

 

Tokelau language

Lyrics

TAUTAI E  (Master Fisherman)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i

Fakatu ake
Fakatu ake te launiu
Ki oku tua
Te faoa tautau atu ake faitau ake

chorus:

Tautai e tautai e
Ke mau a tu tau hoe
Tau tai e tautai e
inafo kua lalaga mai
Tautai e tautai e
Ke mau atu tau hoe
Tautai e tautai e
Na kaiga amanaki mai

Tautai “Kikila ake Tagaloa Tagaloa a lagi
Kikila ake i kaumana o ika”

 

Fishermen“Tautai e kua lau ki kakasi
Atutaoa pa’ala he mahimahi
Tautai e taofi atu te ulu ki mua
Na ika ienei na sau lava mai
lanamua”

 

Be steady
Be steady with the launiu (fishing pole)
Standing behind you
Your fisherman with oars be strong
Be steadfast to ensure the catch is good.

chorus:

Master fisherman
Be sure of your rowing
Master fisherman
Inafo (fish) are willing
Master fisherman
Be steady at the rear
Master fisherman
The families are expecting

Tautai“Look down on us Tagaloa(God of the sea) Look down on us with your
blessings
Give your permission that we may fish.

Fishermen”Tautai e the Kakasi (type of fish)
has taken Atutaoa (type of fish)
Pa’ala (fish) & Mahimahi
(fish) Tautai e hold the head
to the fore all these fish
have come down from long ago.

   


© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i