Siva Mamalu

02:43
Te Vaka
2015
Opetaia Foai

Lyrics

SIVAL MAMALU (Majestic dance)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i 

Siva mamalu

verse 1

va’ai iai o le manaia                        
ata ata mimita i le loto
o le siva mamalu a tatou

chorus

alu alu
malosi iai
o le siva mamalu a tatou
alu alu
matagofie
o le siva mamalu a tatou

verse 2

e onopapa’i le va’aia         -
faitala e lima i le poto
ofoofo le siva a tatou

chorus 2

alu alu
malosi iai
o le siva mamalu a tatou
alu alu
matagofie
o le siva mamalu e malie

verse 3

fa’ase’e le vae fai failemu
osooso mimita i le loto
po le vae ae lue ulu

 se’e o le se’e
luga  ma lalo

 

Majestic dance

verse 1

see how beautiful
smiling proudly inside
this is our majestic dance

 chorus

go go
with all your strength
this is our majestic dance
go go
it’s beautiful
this is our majestic dance

verse 2

graceful to watch
let the hands tell the story
surprising all in our dance

chorus 2

go go
with all your strength
this is our majestic dance
go go
it’s beautiful
sweet is our majestic dance

verse 3

slide your feet ever so gently
so proud swells inside
slap your leg nod your head 

slide it’s the slide
up and down

 

Music and Lyrics Opetaia Foa'i

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i