Papua I Sisifo

03:37
Te Vaka
2015
Opetaia Foai

Lyrics

PAPUA I SISIFO (West Papua)
Lyrics & Music - Opetaia Foa'i 

Papua i sisifo

kua lava
tahi leo tahi o loto
heai holitulafono

tino o te la
tu fakatahi
tagata fafine tamaiti uma
maua loa te haolotoga

prech

te lalolagi kua takamilo
matamata mai

chorus

west papua
with you now
freedom
freedom now
west papua
we’re with you now

te afi kua kakaha
fakalalahi ki luga

 

West papua

enough is enough
one voice one heart
no more injustice,

people of the sun
stand together as one
every man woman and child
we want freedom now

prech

the world is turning
watching us now

chorus

west papua
with you now
freedom
freedom now
west papua
we’re with you now

this fire is already burning
rising higher and higher

 

Music and Lyrics Opetaia Foa'i

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i