Nonu Paoa

03:35
Te Vaka
2007
Te Vaka

Story

Inspired by George Tinielu’s “Nonu Samoa” company who pay cash to families to grow and harvest the Nonu fruit, thereby encouraging them to stay on their customary land, working as a family.

Lyrics

NONU PAOA ( Nonu Power)
Lyrics - Opetaia Foa'i, Music - Opetaia Foa'i & Malcolm Smith

Ola mimita i le Pasefika
Faamaoniga i lona malosi
Ola mimita ae filemu lava ia
Faimai Tinielu e iai lona mana
Tu maualuga i le lalolagi
Suamalie ae maise mo le aiga

Malosiaga sua malosiaga
Malosiaga e tausi ai aiga
Malosiaga sua malosiaga
Malosiaga a fa'atasi ai aiga


Fa'amasani i lona sua
O se la'au e fai vavega
Fa'amaloloina ma tausi ai soifua
Le la'au o le ola
E iai le aiga i Tahiti
A'o lenei sua o tatou nei
Manatua le igoa ole sua Samoa

Salalau i le lalolagi
Le nonu mai Samoa
E Lauiloa i le lalolagi
Le nonu mai Samoa
Le nonu o Samoa

Ole monogi suau'u lava
Ioe ole suau'u lava
Ioe ioe ole nonu
Ole Nonu lava Nonu lava
Ioe Ioe ole Nonu Paoa

Grows freely throughout the Pacific
Testimony of it's strength
Grows freely and quietly it grows
According to Tinielu it has powers
It's the best in the world
Very sweet especially for the family

Power juice with Power
Power taking care of the family
Power juice with power
Keeping families together

Get familiar with the juice
Truly a miracle tree
Settles and looks after your health
This tree of life

There is a family in Tahiti
But this is our juice
Remember the name
It's the juice of Samoa

Spreading throughout the world
The Nonu from Samoa
Well known throughout the world
The Nonu from Samoa
The Nonu of Samoa

It’s sweet like striking oil
Yeah like striking oil
Yeah yeah it’s Nonu
It’s Nonu It’s Nonu
Yeah yeah it’s Nonu Power

 

   

© Spirit of Play Productions/Opetaia Foa'i